מצא בן זוג לריקוד Find a dance partner Найти партнера танец
Dance Partner
Hello guest
Vladimir
Name:
 Vladimir
Age:
 16
City:
 California, Hollywood, MD, United States
Dance style:
 Ballroom and Latin
Stepja
Name:
 Stepja
Age:
 19
City:
 Bournemouth, United Kingdom
Dance style:
 Ballroom and Latin
Bulat
Name:
 Bulat
Age:
 23
City:
 Russia, Republic of Tatarstan, Kazan
Dance style:
 Ballroom and Latin
Julia
Name:
 Julia
Age:
 55
City:
 Tennessee
Dance style:
 Ballroom and Latin
Alon Schachter | Web development