מצא בן זוג לריקוד Find a dance partner Найти партнера танец
Dance Partner
Hello guest
Nikita Schneider
Name:
 Nikita Schneider
Age:
 18
City:
 Pforzheim, Germany
Dance style:
 Ballroom and Latin
Aleksandra
Name:
 Aleksandra
Age:
 23
City:
 Warszawa, Poland
Dance style:
 Ballroom and Latin
Filip Sagovac
Name:
 Filip Sagovac
Age:
 17
City:
 Zagreb, Croatia
Dance style:
 Ballroom and Latin
Ania
Name:
 Ania
Age:
 0
City:
 Laren, The Netherlands
Dance style:
 Ballroom and Latin
Alon Schachter | Web development